NFT Group NFT Group menu

Wahania w poziomie zapotrzebowania konsumentów na produkty niesie ze sobą duże wyzwania dla łańcucha dostaw. Kupujący oczekują standardowo dużej dostępności na półce i długiego terminu przydatności, dlatego właściwe zarządzanie uzupełnianiem zapasów w sklepach jest niezwykle ważne.

W skrócie – dostarczamy do sklepów odpowiednie produkty w odpowiednich ilościach, z odpowiednim terminem przydatności, w odpowiedniej temperaturze i na czas.

Jednak nasze usługi wykraczają daleko ponad to. W razie potrzeby możemy zarządzać całym łańcuchem dostaw – począwszy od odbioru towaru pochodzącego od dostawcy poprzez dostawę i dystrybucję pierwotną po dystrybucję wtórną do sklepu.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Sprawnie zarządzamy terminowym przepływem towarów z centrum dystrybucyjnego do sklepu, zapewniając skuteczne uzupełnianie zapasów.

 • Podwójna temperatura

  Niezależnie od tego, czy działamy w ramach umowy na otwarty czy zamknięty rachunek, oferujemy rozwiązania dla operacji wielotemperaturowych oraz dostawy do sklepów, które stale wprowadzają wartość dodaną do Państwa łańcucha dostaw.

 • Elastyczność

  Nasze usługi pokrywają wszystkie elementy związane z wtórną logistyką detaliczną. Proces ten może obejmować odbiór i transport spodziewanego produktu, zarządzanie odrzutami, szereg opcji „odbierz i zapakuj” oraz usługi o wartości dodanej, takie jak kompletowanie zamówień promocyjnych lub sezonowych oraz zarządzanie zapasami.

 • Przejmij pełną kontrolę

  Zapewniamy pełną widoczność łańcucha dostaw „end-to-end” dzięki pełnemu raportowaniu danych. Umożliwia to lepsze planowanie i kontrolę operacji.

FUNKCJE PREMIUM

Konkretne wymagania klienta detalicznego często wymagają od nas podwyższonego poziomu obsługi.

 • Pełna widoczność

  Zakres działań NFT umożliwia pełną widoczność łańcucha dostaw „end to end”. Możemy monitorować towary w drodze od dostawcy przez sieci dystrybucji pierwotnej i wtórnej po ostateczną dostawę do sklepu.

  Umożliwia nam to określenie potencjału efektywności oraz udoskonaleń w zakresie obsługi. Jednym z przykładów jest możliwość wykonania transportu zwrotnego do dostawców zlokalizowanych na obszarze naszej działalności.

 • Środowisko naturalne

  Wspieramy cele naszych klientów związane z ochroną środowiska. Wspieramy recykling surowców oraz stałą realizację inicjatyw mających na celu redukcję śladu węglowego.

 • Zarządzanie

  Nasza działalność obejmuje także wykonywanie transferów pomiędzy składami w celu zmaksymalizowania dostępności produktów na półce w przypadku braku towarów lub niezrealizowanej dostawy.

FUNKCJE DODATKOWE

Istnieje wiele opcji, które mogą dodać znacznej wartości do usług dystrybucji wtórnej oferowanych przez firmę NFT.

 • Dostępny jest szeroki zakres usług w zakresie przepakowywania i ponownego zapakowania produktów. Usługi te można wykorzystać do zmaksymalizowania dostępności produktów i merchandisingu produktów na półkach.

 • Dostępne są też opcje odbioru i dystrybucji odpowiednie dla mniejszych sklepów wielobranżowych.

 • Ponadto dostępnych jest wiele opcji handlowych, w tym mechanizmy naliczania opłat na rachunku otwartym lub zamkniętym, działania tylko w ramach ustalonego budżetu oraz premie za dostarczanie wartości dzięki stałym działaniom usprawniającym.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety