NFT Group NFT Group menu

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki, która zostaje wyrażona w momencie pierwszego użycia witryny. NFT Distribution Operations Ltd zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez umieszczenie takich zmian w Internecie.

Copyright

Korzystając z witryny www.nft.co.uk, użytkownik oświadcza, że uzyskuje dostęp do jej treści wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych. Zezwala się na wydrukowanie jednego egzemplarza dowolnych treści umieszczonych w witrynie www.nft.co.uk do osobistego użytku.

Z wyjątkami określonymi powyżej, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kopiował, przechowywał w jakiejkolwiek formie (w tym w innej witrynie), nie będzie rozpowszechniał, transmitował, ponownie transmitował, ogłaszał, modyfikował ani pokazywał publicznie żadnych treści znajdujących się w witrynie www.nft.co.uk bez wcześniejszej pisemnej zgody Działu Marketingu firmy NFT lub zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 roku.

Użytkownik zgadza się nie dostosowywać, nie zmieniać i nie tworzyć żadnych opracowań jakichkolwiek materiałów umieszczonych w tej witrynie i nie używać ich do jakiegokolwiek celu z wyjątkiem swojego osobistego, niekomercyjnego użytku.

Użytkownik zgadza się korzystać z niniejszej witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz nieograniczający korzystania z niniejszej witryny przez osoby trzecie. Takie ograniczenie obejmuje na przykład zachowanie niezgodne z prawem lub które może zakłócać lub powodować zaniepokojenie lub niedogodność dla jakiejkolwiek osoby, przekazywanie treści obscenicznych lub obraźliwych, zakłócanie normalnego toku rozmów prowadzonych za pośrednictwem witryny.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety