NFT Group NFT Group menu

Ochrona prywatności

Ta polityka określa sposób naszego postępowania z informacjami dotyczącymi użytkownika, które uzyskaliśmy podczas wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej. Ochrona prywatności i danych osobowych naszych gości ma dla nas znaczenie nadrzędne. Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników jest ważnym aspektem sposobu, w jaki tworzymy, organizujemy i realizujemy nasze działania w Internecie i poza nim.

Charakterystyka powiązań

Konkretne zasady postępowania określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności mają zastosowanie do witryny internetowej NFT Distribution Operations Ltd. Inne strony/podmioty z linkami w witrynie NFT Distribution Operations Ltd mogą posiadać inne zasady, chociaż dążenie do ochrony prywatności użytkownika witryny jest zawsze takie samo. Zachęca się użytkownika do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych stron/podmiotów przy odwiedzaniu ich witryn internetowych.

Określenie celu i zbieranie danych

Ogólnie użytkownik może przeglądać witrynę internetową NFT Distribution Operations Ltd bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli osoba odwiedzi witrynę NFT Distribution Operations Ltd, aby przeczytać lub pobrać informacje, zbierzemy i będziemy przechowywać tylko następujące informacje, które są automatycznie rozpoznawane przez system: data i godzina, adres IP użytkownika, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego (jeśli jest ujawniany przez przeglądarkę), adres URL strony kierującej (jeśli jest ujawniany przez przeglądarkę), żądany obiekt i status realizacji żądania

Pliki cookie i inne technologie

Jak opisano powyżej, niekiedy zbieramy anonimowe informacje związane z wizytami w naszej witrynie, korzystając z systemów takich jak Google Analytics w celu usprawnienia naszej obsługi klienta. Na przykład monitorujemy domeny, których użytkownicy odwiedzają naszą witrynę oraz mierzymy aktywność odwiedzin witryny NFT Distribution Ltd, ale robimy to w sposób zapewniający anonimowość informacji.

Używamy zebranych informacji, aby monitorować liczbę odwiedzin różnych obszarów naszej witryny oraz aby zwiększać jej użyteczność dla odwiedzających. Okresowo analizujemy dzienniki odwiedzin, aby mierzyć ruch na naszych serwerach, liczbę odwiedzanych stron i zainteresowanie poszczególnymi stronami i tematami. Dzienniki mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych i wykorzystywane w dowolnym momencie i w dowolny sposób, aby zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa i zapewnić integralność danych na naszych serwerach.

Zbieramy anonimowe informacje, o których mowa powyżej, za pomocą różnorodnych technologii, z których jedna to tzw. „cookies” (ciasteczka). Cookie to element danych, który witryna internetowa może wysłać do przeglądarki użytkownika i który może być później przechowywany na twardym dysku jego komputera. Na przykład w przypadku witryny z systemem logowania (jeśli użytkownik musi się w niej zarejestrować) pliki cookie są używane do zapisania hasła użytkownika, aby nie trzeba było wpisywać go przy każdych odwiedzinach witryny.

Takie anonimowe informacje są wykorzystywane i analizowane wyłącznie w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć trendy i wzorce. Żadne z takich informacji nie są analizowane na poziomie indywidualnym. Jeśli użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek takie dane były wykorzystywane w sposób opisany powyżej, może łatwo wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Wybór osoby odwiedzającej

Rejestracja w witrynie NFT Distribution Operations Ltd jest dobrowolna. Jeśli użytkownik nie chce się zarejestrować lub podawać swoich danych osobowych, może w dalszym ciągu korzystać z witryny NFT Distribution Operations Ltd. Jednak użytkownik może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji. Firma NFT Distribution Operations Ltd postrzega zebrane przez siebie informacje o klientach jako cenny i poufny zasób, którego bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne.

Użytkownik może się zarejestrować i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych lub marketingowych od firmy NFT Distribution Ltd poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy podawaniu swoich danych osobowych.

Wykorzystujemy te informacje do trzech głównych celów: aby spełniać prośby użytkownika dotyczące pewnych obszarów witryny, aby kontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby i aby konserwować i zarządzać oprogramowaniem i sprzętem służącym do obsługi witryny.

Jeśli użytkownik zarejestruje się, nie będzie już anonimowy i będzie dostępny dla pracowników NFT Distribution Operations Ltd oraz dla celów związanych z marketingiem. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać informacji promocyjnych lub marketingowych, prosimy o wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: marketing@nft.co.uk.

Indywidualne uczestnictwo/dostęp

Użytkownik może zapytać nas, czy przechowujemy jego dane osobowe i może także poprosić o kopię takich danych osobowych. Przed wysłaniem użytkownikowi jego danych osobowych poprosimy go o przedstawienie dowodu tożsamości. W przypadku niemożności przedstawienia dowodu tożsamości zastrzegamy sobie prawo odmowy wysłania użytkownikowi danych osobowych.

Dołożymy starań, aby szybko odpowiedzieć na poprzednie pytania lub aby poprawić nieścisłości dotyczące danych osobowych użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać, abyśmy usunęli lub poprawili posiadane przez nas jego dane osobowe. Takie żądania należy zgłaszać na adres: contact marketing@nft.co.uk.

Bezpieczeństwo

Zamierzamy chronić jakość i integralność naszych danych osobowych. Firma NFT Distribution Operations Ltd wdrożyła rozwiązania technologiczne i zasady bezpieczeństwa, których celem jest ochrona przechowywanych danych osobowych naszych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym użyciem, zmianą, niezgodnym z prawem lub przypadkowym zniszczeniem oraz przypadkową utratą. Pracownicy NFT Distribution Operations Ltd i podmiotów przetwarzających dla niej dane, którzy mają dostęp do danych osobowych, mają obowiązek ochrony prywatności osób odwiedzających witrynę i poufności ich danych osobowych.

Firma NFT Distribution Operations Ltd nie sprzeda ani nie wynajmie nikomu danych osobowych użytkownika.

Przekażemy tylko informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innym firmom lub osobom:

  • w odpowiedzi na nakazy sądowe lub zgodne z prawem żądania organów, w przypadku których mamy obowiązek przestrzegać prawa, lub
  • jeśli stwierdzimy, że działania użytkownika podejmowane w naszej witrynie naruszają niniejsze instrukcje.

Linki

W witrynie firmy NFT Distribution Operations Ltd umieszczone są linki do witryn osób trzecich. Prosimy pamiętać, że firma NFT Distribution Operations Ltd nie odpowiada za zasady dotyczące prywatności ani za treści w witrynach takich osób trzecich.

Wsparcie ochrony prywatności

Wszelkie pytania dotyczące naszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy kierować na adres: marketing@nft.co.uk.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety