NFT Group NFT Group menu

W jaki sposób bycie partnerem sieci NFX może przynieść Ci korzyści?

Praca w sieci NFX przynosi następujące kluczowe korzyści:

 • Jedna z największych sieci dystrybucji żywności w kontrolowanej temperaturze lub w temperaturze otoczenia
 • Brytyjska firma o uznanej pozycji i zdrowej sytuacji finansowej 35-letnia historia sukcesów handlowych i część organizacji o wartości 180 mln GBP, która jest największym brytyjskim przewoźnikiem produktów chłodzonych działającym na rynku logistyki pierwotnej
 • Regularne, zaplanowane lub stałe ładunki oraz doraźne, elastyczne zamówienia, aby zoptymalizować ruch pojazdów
 • Rynkowe stawki i prawdziwie długofalowe partnerstwo
 • Atrakcyjne warunki płatności i uzgodnione terminy płatności Szybkie płatności w GBP lub EUR.
 • Zautomatyzowane, internetowe systemy z możliwością natychmiastowego wczytania informacji i łatwego zarządzania dla wszystkich stron
 • Dedykowany, wielojęzyczny zespół operacyjny z jednym punktem kontaktu, koordynujący ruch lub rozwiązywanie problemów
 • Dostępne ładunki brytyjskie i z Europy kontynentalnej
 • Pracowników odpowiedzialnych za NFX cechuje rozległa wiedza i umiejętności w zakresie branży i sektora Wszystkie ładunki są wolne od zanieczyszczeń, specyfikacja urządzeń jest podana z wyprzedzeniem, urządzenia są zarezerwowane i potwierdzone.

Aby przyłączyć się do naszej sieci i pracować z niektórymi z najlepszych operatorów w branży, musisz spełnić następujące wymogi:

 • Oczekujemy od naszych partnerów, że będą wyznawać i wprowadzać w życie zasadnicze wartości sieci:
 • Etyka oparta na zasadzie „przede wszystkim usługa”. Jesteśmy organizacją zogniskowaną na kliencie.
 • Doskonałość w komunikacji, niezwłoczne działanie i szybka informacja zwrotna w przypadku jakichkolwiek problemów.
 • Proaktywne monitorowanie przejazdów – idealnie śledzenie GPS w czasie rzeczywistym.
 • Wykorzystywanie opartych na Internecie systemów NFX do usprawniania komunikacji i zarządzania.
 • Niezawodne procedury w zakresie konserwacji i zgodności z przepisami.
 • Ubezpieczenie towarów w drodze
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • Zarejestrowana umowa dotycząca warunków korzystania z NFX
 • Zarejestrowana i zgodna z przepisami brytyjska lub europejska licencja operatora pojazdów do przewożenia towarów

Złóż podanie, aby przystąpić do NFX.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety