NFT Group NFT Group menu

Polityka ochrony środowiska

Nasza polityka w zakresie ochrony środowiska podlega przeglądowi i aktualizacji w styczniu każdego roku, aby nasza działalność była zawsze zgodna ze wszystkimi aktualnymi i mającymi wejść w życie przepisami. Przestrzegamy normy ISO14001 i staramy się łagodzić wszelkie wpływy naszej działalności na środowisko.

Dążność do innowacji

Firma NFT pozostaje wierna swojej reputacji firmy z dobrą praktyką w zakresie ochrony środowiska i konsekwentnie dąży do wprowadzania innowacji w tym zakresie. Jako uczestnik Programu Zmniejszenia Śladu Węglowego Powstającego w Wyniku Działań Logistycznych FTA (Stowarzyszenie Transportu Towarowego)  ustawicznie dążymy do ograniczania naszego śladu węglowego. Zidentyfikowaliśmy sposoby, w jakie nasz wpływ na środowisko można zminimalizować:

  • Ograniczenie „pustych przebiegów” poprzez planowe łączenie sieci i synergie
  • Ustawiczna wymiana floty na pojazdy zgodne z Euro V
  • Korzystanie z naczep aerodynamicznych i dwupokładowych w celu zmniejszenia zużycia paliwa i food miles („żywnościokilometrów”)
  • Użycie paliwa z domieszką 5% biopaliw i pojazdów na dwa paliwa
  • Wstępne przetwarzanie odpadów, aby zmniejszyć ilości odpadów kierowane na składowiska o nawet 75%
  • Wprowadzanie najnowszych rozwiązań technologicznych w komorach chłodzenia, w tym inteligentnych agregatów chłodniczych i oświetlenia

Ograniczanie liczby food miles („żywnościokilometrów”)

Naszym celem jest zminimalizowanie emisji dzięki zgodności naszych pojazdów z najnowszymi unijnymi standardami technologicznymi (obecnie Euro VI), zmniejszając liczbę przejeżdżanych przez nas food miles, maksymalizując wskaźnik wypełnienia wszystkich pojazdów i wprowadzając technologie wspierające efektywne prowadzenie pojazdów.

Firma NFT zaprojektowała na zamówienie i wprowadziła dwupokładowe naczepy-chłodnie, aby dostarczać kanapki dla firmy Marks & Spencer, umożliwiając przewożenie o jedną trzecią więcej towarów w każdej naczepie.

Dzięki takim innowacjom, połączonym z optymalnym planowaniem tras i podróży, podejmujemy bezpośrednie działania w celu redukcji naszego śladu węglowego. Takie działania i praktyki przynoszą wyraźne korzyści środowisku oraz zmniejszają koszty w łańcuchu dostaw, co może być także korzystne dla konsumenta.

Minimalizowanie marnotrawienia żywności

We współpracy z naszymi klientami-detalistami znacznie ograniczyliśmy ilość marnotrawionej żywności, która trafia na wysypiska.

Obecnie produkty, które w dalszym ciągu nadają się do spożycia są przekazywane organizacjom charytatywnym dla osób w potrzebie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje społeczność i jest to tańsze niż wyrzucenie żywności na wysypisko. To oznacza niższe koszty dla nas i – pośrednio – dla naszych klientów i konsumentów.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety