NFT Group NFT Group menu

Ochrona środowiska naturalnego

Dążymy to ustawicznego ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko.

Stale poszukujemy lepszych, bardziej efektywnych sposobów wykonywania czynności i korzystamy z wiodących systemów kontroli zarządzania, aby oceniać skutki i usprawnienia, które wprowadziliśmy.

Nieprzerwane reinwestowanie w naszą działalność oznacza, że nasza flota pojazdów-chłodni i magazynów-chłodni wyposażona jest w najnowsze technologie. To prowadzi do większej efektywności pracy, zmniejszonego śladu węglowego i niższych kosztów dla klientów.

Przestrzegamy także zasad wynikających z systemów ochrony środowiska i BHP, dzięki czemu spełniamy surowe wymogi najlepszych praktyk.

Więcej informacji

Wspieranie społeczności

W każdym miejscu, w którym posiadamy obiekty, zawsze staramy się działać jak odpowiedzialny i liczący się z innymi sąsiad. Jako etyczny pracodawca regularnie wnosimy wkład do projektów, na których korzystają organizacje charytatywne i lokalne społeczności.

Współpracujemy także z organizacjami publicznymi takimi jak UK Highways Agency (Brytyjski Zarząd Dróg), dzieląc się naszą wiedzą w celu promowania lepszego zrozumienia i większego bezpieczeństwa na brytyjskich drogach.

Nagrodzony system BHP

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi pracownicy są najbardziej wartościowym aspektem naszej działalności i że ich zdrowie oraz bezpieczeństwo ma znaczenie nadrzędne. Nasze zaangażowanie w sprawy BHP odzwierciedla fakt, że zdobyliśmy wiele nagród przyznanych przez wiodącą agencję branżową – RoSPA (Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom). Chociaż jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, naszą zasadą jest nieustanne doskonalenie się.

Więcej informacji

Najwyższe standardy etyczne

Zawsze przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i robimy wszystko, aby nasi pracownicy, dostawcy i przedstawiciele postępowali uczciwie i działali w sposób zgodny z Ustawą o zapobieganiu łapownictwu z 2010 roku.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety