NFT Group NFT Group menu
Careers FAQs

Jak złożyć podanie o pracę w NFT?

NFT przyjmuje wyłącznie podania złożone poprzez firmowy, internetowy system rekrutacji. NFT nie przyjmuje wniosków w formie papierowej.

W jaki sposób dowiem się, czy mój wniosek został złożony prawidłowo?

System rekrutacji NFT pozwala na kontynuowanie, tylko jeśli wszystkie sekcje wniosku zostały wypełnione.

Mam problem z wysłaniem życiorysu. Co mam zrobić?

Aby można było wysłać życiorys, musi on być zapisany w formacie .doc lub .pdf.

Dlaczego nie widzę wakatu w witrynie NFT, a jest on widoczny w Biurze zatrudnienia (Job Centre)?

Niekiedy ogłoszenie rekrutacyjne może zostać zamknięte wcześniej niż planowano ze względu na duże zainteresowanie. Prosimy poszukać wakatów w preferowanym przez siebie regionie.

Jestem pracownikiem firmy i interesuje mnie ogłoszone stanowisko.

Prosimy złożyć wniosek online o pracę na stanowisku, które Pana/Panią interesuje.

Czy wycofanie lub anulowanie wniosku będzie miało dla mnie jakieś negatywne skutki?

Nie. Wycofanie wniosku nie wpływa na żadne inne wnioski złożone wcześniej ani na wnioski, które zostaną złożone później.

Czy NFT oferuje praktyki zawodowe?

Praktyki oferowane są według uznania lokalnych kierowników, w zależności od lokalnych okoliczności.  Zainteresowanie ewentualną praktyką zawodową należy zgłosić na piśmie skierowanym do najbliższego centrum NFT, które powiadomi, czy istnieją jakieś możliwości w tym zakresie.

Z usług której głównej agencji pracy korzysta NFT przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

NFT ma umowę z agencją ADR, która zajmuje się dostarczaniem wszystkich pracowników przemysłowych. NFT posiada także wykaz preferowanych agencji, z usług których korzystamy przy zatrudnianiu pracowników.

Jeśli pracuję w NFT za pośrednictwem agencji pracy, czy mogę złożyć podanie o pracę bezpośrednio w NFT?

Według przepisów dotyczących pracowników tymczasowych pracownik tymczasowy może złożyć podanie o pracę na każdym stanowisku oferowanym kandydatom wewnętrznym lub zewnętrznym. Podanie można złożyć w taki sam sposób jak w przypadku każdego innego kandydata. To ogólnie oznacza, że podanie należy złożyć poprzez system online firmy NFT.

Fleet Safety Award Environment Gold Medal Health and Safety